Eko Partner Sp. z o.o.
Nowe spojrzenie na oszczędzanie energii
Nasi klienci
Nowe spojrzenie na oszczędzanie energii
Nasi klienci
Klienci którzy nam zaufali
 
·         Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Infrastruktury – opracowanie Studium
wykonalności utworzenia „ Miejskiej Grupy Zakupowej”
 
·         PRiBW – audyt faktur i umów na sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej,
wykonanie projektów dostosowania układów pomiarowych do TPA
 
·         Operator Logistyczny Paliw Płynnych – audyt elektroenergetyczny wraz
z inwentaryzacją urządzeń elektroenergetycznych, poprawa bezpieczeństwa zasilania
 
·         Naftoserwis – opracowanie dokumentacji technicznej BP.05
 
·         Elektro-Energo-Projekt – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy
linii 110 kV
 
·         Art Marketing Sindicate – usługi doradcze związane z zakupem energii elektrycznej,
wdrożenie systemu zdalnego monitoringu instalacji elektrycznej w nośnikach
reklamowych
 
·         Hotel Hilton HGC – usługi doradcze związane z zakupem energii elektrycznej
 
·         Millenium Plaza Atlas Estates Warszawa - usługi doradcze związane z zakupem
energii elektrycznej
 
·         Atlas Estates Sadowa Gdańsk - usługi doradcze związane z zakupem energii
elektrycznej
 
·         Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze - usługi doradcze
związane z przebudową napowietrznej linii WN, wykonanie projektów dostosowania
układów pomiarowych do TPA
 
·         PKP Intercity - audyt faktur i umów na sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej
 
·         Sfinks – usługi doradcze związane z zakupem energii elektrycznej
 
·         RWE Stoen Operator – serwis układów pomiarowych
 
·         Pafal – serwis układów pomiarowych
 
·         Apator – serwis układów pomiarowych
 
·         Elkomtech – serwis automatyki w stacjach elektroenergetycznych
 
·         PGE Dystrybucja Oddział Łódź Teren - montaż układów pomiarowych bilansujących
w stacjach SN/nN