Eko Partner Sp. z o.o.
Nowe spojrzenie na oszczędzanie energii
Kontakt z nami
Nowe spojrzenie na oszczędzanie energii
Kontakt z namiAdres korespondencyjny:

Eko Partner Sp. z o.o.
Ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa

tel. 22 836 00 10   pon-pt godz. 08:00-16:00

Email: biuro@ekopartner.info.pl

http://www.ekopartner.info.pl/

KRS 0000201467, NIP 522-27-52-571, REGON 015887537
Kapitał zakładowy 60.000,- zł, Akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy