Eko Partner Sp. z o.o.
Nowe spojrzenie na oszczędzanie energii
Usługi
Nowe spojrzenie na oszczędzanie energii
Pomiary sieci elektrycznych niskiego napięcia TN

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w sieci TN-C, TN-S, TN-C-S

Celem usługi jest wykonanie pomiarów w sieci niskiego napięcia TN-C, TN-S, TN-C-S zgodnie z postanowieniem PN-HD-60364-6.

Po wykonaniu pomiarów Klient otrzymuje protokół z pieczątką i podpisem osoby uprawnionej.

W ramach naszych usług wykonujemy również oględziny i przeglądy
urządzeń i sieci nN.