Eko Partner Sp. z o.o.
Nowe spojrzenie na oszczędzanie energii
Usługi
Nowe spojrzenie na oszczędzanie energii
Zarządzanie oświetleniem

Wdrożenia systemu do zdalnego monitoringu i zarzadzania instalacji oświetleniowych - Windex Light firmy ELKOMTECH S.A.

Usługa jest skierowana do Firm zarządzających i serwisujących instalacje oświetleniowe, np.: oświetlenie uliczne, oświetlenie reklam, oświetlenie parkingów, itp.

Firmy wdrażając system Windex Light mogą w nowoczesny sposób monitorować i nadzorować systemy oświetleniowe.

Główne funkcjonalnosci systemu:

 • Wizualizacja stanów poszczególnych źródeł światła on-line
 • Dziennik zdarzeń (załączenia, wyłączenia, awarie, braki łączności)
 • Zdalne sterowania styczników (na żądanie, z kalendarza operacji sterowniczych)
 • Zdalny odczyt liczników energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych
 • Wykonywanie raportów (awaria poszczególnych obwodów oświetleniowych i źródeł światła)
 • Monitor łączności ze sterownikami
 • Zdalna regulacja strumienia świetlnego źródeł światła (na żądanie, z kalendarza sterowań)

Korzyści biznesowe: 

 • Optymalizacja serwisu oświetleniowego – szybkie powiadomienia o awarii i wyjazdy serwisu w konkretne miejsca wystąpienia awarii na podstawie zleceń wystawionych po analizie codziennych raportów z systemu: SMS, e-mail
 • Wprowadzenie priorytetów w usuwaniu awarii - awarie z większym uszkodzeniem źródeł światła są usuwane w pierwszej kolejności
 • Zdalne programowanie scen świecenia źródeł światła w zależności od pory dnia
 • Zdalne odczyty liczników energii elektrycznej - znany profil energii i zapotrzebowanie na moc
 • Zdalne odczyty liczników energii elektrycznej - możliwość przekazywania do Operatora sieci elektroenergetycznej danych odczytowych, opłaty za rzeczywiście zużytą energię elektryczną, likwidacja wysokich opłat ryczałtowych

 Przykładowe okna systemu:Rys.1 Wizualizacja obwodów oświetleniowychRys.2 Raporty o zużyciu energii elektrycznej przez poszczególne obwody oświetlenioweRys.3 Profil mocy czynnej obwodu oświetleniowego