Eko Partner Sp. z o.o.
Nowe spojrzenie na oszczędzanie energii
Usługi
Nowe spojrzenie na oszczędzanie energii
Nadzór budowlany i kierowanie robotami

Nadzór budowlany i kierowanie robotami

Celem usługi jest zapewnienie Klientowi obsługi w zakresie kierowania budową i robotami w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych:

  • do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych,
  • w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do 1000 m3 - do sporządzania projektów instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.