Eko Partner Sp. z o.o.
Nowe spojrzenie na oszczędzanie energii
Usługi
Nowe spojrzenie na oszczędzanie energii
Koszty energii elektrycznej

Obniżenie kosztów energii elektrycznej

Celem usługi jest obniżenie kosztów energii elektrycznej dla Klientów - Przedsiębiorstw
i Wynajmujących lokale, poprzez stworzenie koncepcji i przeprowadzenie niezbędnych działań wspólnie z Klientem.

Zakres usług:

1. Audyt energetyczny Przedsiębiorstwa

 • Analiza dokumentów zakupu i sprzedaży energii elektrycznej (umowy, faktury)
 • Analiza dokumentacji technicznej stacji Trafo
 • Wizja lokalna: stacja Trafo rozdzielnia główna, liczniki do rozliczeń z Zakładem Energetycznym, liczniki do rozliczeń z klientami wewnętrznymi, rozdzielnie nn

2. Przygotowanie do TPA

 • Rozliczenia z ZE, tzn. budowa profili zużycia energii elektrycznej, koncepcja optymalizacji zakupów energii
 • Optymalizacja zasilania obiektu
 • Dostosowanie układów pomiarowych do TPA
 • Przygotowanie korespondencji do ZE w imieniu Klienta
 • Przygotowanie zapytania ofertowego na zakup energii
 • Wsparcie dla Klienta w negocjacjach cen zakupu energii

3. Koncesja i Taryfa

 • Przeprowadzenie przez proces uzyskania koncesji na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
 • Budowa własnej taryfy Przedsiębiorstwa na sprzedaż energii elektrycznej

4. Działania techniczne – wdrożenia rozwiązań

 • Zdalny odczyt liczników energii elektrycznej
 • Bilans mocy i energii Przedsiębiorstwa
 • System bilingowy
 • Pilnowanie mocy umownej (strażnik mocy i automatyka)
 • Monitoring parametrów jakościowych kupowanej energii elektrycznej